Kolébka Lobkowiczů

Hrob Lobkowiczů (Kenotaf)

V lodi kostela sv. Jakuba Staršího  se nachází  hrob (kenotaf) dvou nejvýznamnějších osob z období počátků existence rodu Lobkowiczů. Jedná se o Mikuláše I. Chudého z Lobkowicz a Bohuslava Hasištejnského z Lobkowicz. Oba byli původně pohřbeni v kostele sv. Mikuláše v Přísečnici, avšak tato stavba padla za oběť komunistickým developerům již deset let před zatopením města Přísečnice a dnes se toto místo i s městem nachází pod hladinou Přísečnické přehrady.

Z kostela nezbylo naprosto nic a opožděný archeologický průzkum  konaný až 10 let po zboření kostela již nic podstatného neobjevil. Nicméně tento krásný kostelík měl svého bratříčka v podobě louchovského kostela vzdáleného pouhých 5 km vzdušnou čarou. Oba byli kostely opevněné, oba vlastnili tam pohřbení dva Lobkowiczové a též je jistě navštěvovali. Oba ač louchovský dříve stály na solné stezce a důležité obchodní cestě. Možným by mohlo být v jednotlivých historických obdobích i totožné autorství stavitele.

Louchovský kostel, jenž v době prvních Lobkowiczů byl v jejich zástavě, prodělal právě jako kostel v Přísečnici pozdně gotickou přestavbu, čímž prodělali oba přeměnu v opevněné kostely. Z roku 1468 za křižáckých válek proti českému králi Jiřímu z Poděbrad se nám dochovala dokonce i zpráva o pokusu dobýt přísečnický kostelík. Vzhledem k propojení obou duchovních míst jsem byl přenesen hrob (kenotaf) obou nebohých duši, které si přáli být pohřbeni v Krušných horách.

Mikuláš I. Chudý z Lobkowicz

Mikuláš I. řečený Chudý z Lobkowicz, původně zeman Mikuláš z Újezda (1386?-1435), byl zakladatelem rodu Lobkowiczů.

Mikuláš pocházel z chudšího zemanského prostředí, ale díky svým schopnostem se brzy vypracoval mezi nejvlivnější osoby na dvoře krále Václava IV.

V době husitských válek pak stál na straně císaře Zikmunda, což mu vyneslo opět četné majetky. Zemřel již jako bohatý šlechtic roku 1435 a nechal se pohřbít v nově zbudované hrobce při oltáři svaté Doroty v kostele svatého Mikuláše v Přísečnici na hřebenech Krušných hor.

zdroj: Wikipedie

Bohuslav Hasištejnský z Lobkowicz

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (asi 1461, Hasištejn u Kadaně - 14. listopadu 1510 Hasištejn) byl český humanistický básník, prozaik a cestovatel, příslušník jednoho z čelných českých šlechtických rodů, horlivý katolík, prelát, úředník a dvořan krále Vladislava II. Jagellonského. Podporoval vědu a umění.

zdroj: Wikipedie

Kostel svatého Mikuláše v Přísečnici

Římskokatolický kostel svatého Mikuláše obklopený hřbitovem stával v zaniklém městě Přísečnici v okrese Chomutov. Po vzniku městečka byl farním kostelem, ale když po roce 1583 tuto jeho funkci převzal nově postavený kostel Panny Marie, stal se kostelem hřbitovním v přísečnické farnosti.

zdroj: Wikipedie

Grab von Lobkowicz (Kenotaf)

Im Schiff der St. jakob Kirche befindet sich das Seingrab (Kenotaph) von zwei berühmtesten Persönlichkeiten aus der Anfangzeit der Geschlechtes von Lobkowitz. Es handelt sich um Nikolaus I. (der Arme) von Lobkowitz (von Aujezd), der dem Gründer des Geschlechtes war und um Bohuslaw Hassistain von Lobkowitz, der als grosser Humanist bekannt war. Beide wurden urspründlich in Pressnitzer Kirche von St. Nikolaus begraben, aber später wurde diese Kirche total mit dem Boden planiert und heute befindet sich dieses Ort under der Talsperre Pressnitz (Přísečnice).

Die St. Nikolaus Kirche ist leider verschwunden, trotzdem hat sie ihre Brüderlein noch da, der nicht mehr als 5 km in Luftlinie entfernt ist und das ist St. Jakob der Ältere in Laucha. Beide wurden in fast gleichem Baustil aufgebaut, Beide dienten als Kirchenfestungen, Beide haben die zwei Lobkowitzer besessen und als starke Gläubige bestimmt oft besucht oder mindestens sehr gut gekannt.

Nikolaus I. d. Arme von Lobkowicz

Nikolaus I. genannt der Arme von Lobkowicz, urspründlich Edelmann Nikolaus von Aujesd (1386?-1435), war der Günder des Geslechtes von Lobkowicz.

Quelle: Wikipedia

Bohuslav Lobkowicz von Hassenstein

Bohuslav Lobkowicz von Hassenstein (auch Bohuslaw Hassensteinsky Freiherr von Lobkowicz, tschechisch Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, lateinisch Bohuslaus Hassensteinius; * 1461 auf Burg Hassenstein b. Kaaden; † 11. November 1510 in Preßnitz im Erzgebirge) war Propst des königlichen Kollegiatsstiftes auf dem Wischehrad (Vysehrad) bei Prag, auch Domherr und erwählter Bischof in Olmütz, berühmter Humanist, Dichter und Begründer der "Hassenstein´schen Bibliothek" sowie Präsident der Gelehrten-Gesellschaft der Lutherstadt Wittenberg. Angehöriger des alten böhmischen Geschlecht der Lobkowicz.

Quelle: Wikipedia

Kirche von St. Nikolaus in Pressnitz

Hier wurde im Jahr 1435 Nikolaus der Arme und vermutlich (99,9%) im Jahr 1510 Bohuslav Hassenstein von Lobkowitz begraben, dem hier im Jahr 1910 eine Gedenktafel enthüllt wurde. Diese Friedhofskirche musste im Jahr 1963 wegen des Baues der Straße Preßnitz - Reischdorf niedergerissen werden.

Quelle: Private Forschung